Yönetim Danışmanlığı

Ürün Kategorileri

Yönetim Danışmanlığı

İyi bir yönetim, işletmelere sıradışı çözümler getirir.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir (Institute of Management Consultants).
Bugünkü piyasa koşullarında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki başarılı yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve karlılık performansını önemli ölçüde artıran önemli unsurlardan birisidir.

Profesyonel Yönetim Teknikleri
Giderek daralan pazarlar ve sertleşen rekabet ortamında, şirketler asıl işleri olan “üretim ve hizmet”ten zaman zaman uzaklaşabilmekte, kâr edebilmek ve ayakta kalabilmek amacıyla “profesyonel yönetim”e ciddi bir zaman ve kaynak harcar duruma gelmektedir.
Yönetim danışmanlık servislerinin amacı, şirketlerin “profesyonel yönetim” tekniklerini kullanarak, optimum maliyetle ve en hızlı şekilde, “üretim ve hizmet” yeteneklerini güçlendirmelerini sağlamaktır.

Yönetim Danışmanlığı Süreci
Yönetim danışmanı ilk olarak danışmanlık yaptığı şirketin mevcut durumunu tespit ederek, topladığı bilgilerden bir rapor çıkarır.
Raporda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çözüm önerileri geliştirir.
Belirlenen önerilerin uygulanabilmesi için kurum çalışanlarına bilgilendirmeler yapılır, uygulama süreci anlatılır ve çalışanlardan öneriler alınarak süreç sonunda elde edilecek başarı, karlılık ve verim anlatılır.
Uygulama süreci sonunda elde edilen sonuç değerlendirilip, varsa hatalar tespit edilir ve sonraki dönemler için yeni planlamalar yapılır.

Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?

1- Rekabet gücünüzü arttırır.
2- Uluslararası pazarlara hazırlar.
3- İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
4- Maliyetleri azaltır.
5- Ciroyu arttırır.
6- Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
7- Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
8- Finansal kaynak alanlarını arttırır.
9- Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
10- Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
11- Fizibilite çalışmaları hazırlar.
12- Verimliliği arttırır.
13- Vergi yükünü azaltır.
15- İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
16- Bilgi sistemlerini geliştirir.

Neden Yönetim Danışmanlığı?
Bir kurumun yönetim danışmanına başvurması için şirketin kötü veya çözülemez bir durumla karşılaşmış olması gerekmez. Mevcut sistemin değerlendirilmesi ve gelişmek, verimliliği artırmak, yenilik yapmak üzere tavsiyede bulunması için yönetim danışmanına başvurulabilir.
Bir kurumda uzun süredir çalışan kişiler bir süre sonra iş körlüğü yaşayıp, mevcut sorunları veya eksiklikleri göremeyebilir. Bu yüzden uzman bir 3. göze her zaman ihtiyaç duyulabilir. Yönetim danışmanı uzmanlık alanına göre kurumdaki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek zamanında müdahale edilmesini sağlar ve kısa veya uzun vadede oluşabilecek bir krizi zamanında önlemiş olur.

Krizde işçi çıkarmak, dönem dönem değişik bütçeleri kısmak, sadece yüksek verimlilik sağlamak ya da sadece iyi bir pazara sahip olup, çok satış yapmak, artık çözüm değil.
Nitelikli yönetim danışmanlığının gelişmesiyle birlikte, şirketlerin de performanslarının artacağına inanıyoruz.

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Yönetim Danışmanlık projeleri ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.