Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ürün Kategorileri

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

TASARIM MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ

Tasarım Merkezi Tanımı: Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan
•    En az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
•    Tasarım ve Destek Personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fikizi kontrolünü yapacak
mekanizmalara sahip olan
•    Tasarım Merkezinde Tasarım Projeleri bulunan birimi ifade etmektedir.

Tasarım Projesi Tanımı: Amaç ve kapsamı olan, Genel ve teknik tanımı oluşturulan, Süresi, bütçesi belirlenmiş, Tasarım faaliyetleri belirlenmiş, Bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından
yürütülen proje.

Tasarım Faaliyeti Tanımı: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır. Tasarım Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
Tasarım Merkezi olabilmek için, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na  ileriye yönelik planları gösteren bir başvuru dökümanı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Tasarım merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir. Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.
“Tasarım Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Tasarım Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Tasarım Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir. Bu konular hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bir İşletmenin Tasarım Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler: 
1)5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
2) Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3) Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,,
4) Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,