Yönetim Muhasebesi

Ürün Kategorileri

Yönetim Muhasebesi

Rotayd Danışmanlık olarak sizlere bilgi birikimimizi ve tecrübemizi aktararak değer katmaya hazırız.

Yönetim Muhasebesi ve Kar Planlaması Aşamaları
₪ İşletme Organizasyonun İncelenmesi
₪ Hesap Planının İncelenmesi Ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması
₪ Faaliyet Ölçü Biriminin Tespit Edilmesi
₪ Giderlerin Yapısal Olarak Ayrıştırılması (Regresyon, En Düşük-En Yüksek..)
Sabit Giderler
Değişken Giderler
Yarı Değişken Giderler
₪ İşletmenin Başa Baş Noktasının Tespit Edilmesi
₪ Ürün Bazı Birim Maliyetler Ve Katkı Marjları
₪ Ürün Bazı Karlılıklar
₪ Ürün Karışımının Belirlenmesi
₪ Maliyet Hacim İlişkileri
₪ Maliyet Hacim Kar İlişkileri
₪ Kar Planlaması