Kosgeb Destekleri

Ürün Kategorileri

Kosgeb Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı
9 farklı programda toplam 290.000.TL tutara kadar destek verilmektedir.
Destek Oranı % 60 ile %80 oranında değişmektedir.

1 Yurt İçi Fuar Desteği  50.000.TL  
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000.TL
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği **  50.000.TL
4 Eğitim Desteği 20.000.TL
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000.TL
6 Tasarım Desteği 25.000.TL
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği ***  30.000.TL
8 Belgelendirme Desteği 30.000.TL
9 Test ve Analiz Desteği  30.000.TL

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

Geleneksel Girişimci Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

İleri Girişimci Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
KOBİ Finansman Destekleri
Laboratuvar Hizmetleri


Stratejik Ürün Destek Programı
Programın Amacı ve Kapsamı
  İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri
Destek Oranı 
(Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz %70 + Geri Ödemeli %100)
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL
Proje Süresi : Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
 
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.) 
Destek Başlıkları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği
 
Kosgeb Desteklerini ayrıntılı incelemek için tıklayınız...