Yatırım Teşvik destekleri

Ürün Kategorileri

Yatırım Teşvik destekleri

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Programın Amacı
Yatırım Teşvik Programının amacı; tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmektir.
Genel Teşvik Uygulamalarıyla bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım teşvik uygulamalarından birinin destek kapsamına girmeyen yatırım projeleri, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almamak ve öngörülen sabit yatırım tutarını sağlamak koşuluyla bölge ayrımı yapılmaksızın tüm illerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

Uygun Başvuru Sahipleri
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygun Proje Konuları
Teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almayan bütün sektörler en az  sabit yatırım tutarını 
1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL sağlamak kaydıyla başvuru yapabilirler.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Programın Amacı

İllerin potansiyellerinin ve ekonomik ölçek büyüklüklerinin dikkate alınması sonrasında Bölgesel Teşvik Uygulamasında desteklenen sektörler belirlenmiş ve gelişmişlik seviyelerine göre teşvik unsurları farklılaştırılmıştır. Bu şekilde, hangi illerde hangi yatırım konularının belirlenen bölgesel desteklerden faydalanabileceği ve yapılması gereken en az  sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir.

Uygun Başvuru Sahipleri
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygun Proje Konuları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il ayrı ayrı belirlenmiştir. Bazı sektörlerde (turizm, hayvancılık vb.) en az  sabit yatırım tutarı haricinde en az  kapasite şartı da bulunmaktadır.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Programın Amacı

Uygulama kapsamına dahil edilen 12 sektörde hayata geçirilecek en az 50 milyon TL ‘lik sektörüne göre farklı büyüklükte yatırımlar her bölgede farklı uygulanan teşvik araçlarıyla desteklenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

UYGUN PROJE KONULARI
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Programın Amacı

İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin imalatını artırmak amacıyla, bu şekilde değerlendirilebilecek projelere dönük bir programdır. Belirlenen tanıma giren yatırım projeleri, herhangi bir bölgesel farklılaştırılmadan bağımsız olarak ülkemizin bütün illerinde, bölgesel veya büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamalarına göre teşvik unsurlarından faydalanabilmektedir.
Sabit yatırım tutarı, yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, en az 50 Milyon TL olan yatırım projeleri.

Uygun Başvuru Sahipleri
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 
Uygun Proje Konuları

Stratejik Yatırımlar için belirlenen en az sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’yi sağlayan projeler.