Kadın İstihdam Destek Programı

Kadın girişimcilere özel kadın istihdamına 20 ay boyunca ayda 4000 TL destek

Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır. (2022 yılı için bu tutar 3.984TL). Bir işçinin iş verene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

İşverenin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

  • Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır. İşletmeleri 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.
  • Kadın işveren, ilave olarak işe alacağı kadın çalışan için hibe başvurusunda bulunabilecektir. 
  • İşe alınan kadın çalışan son takvim yılındaki bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmelidir.
  • İlave olarak istihdam edilen kadın çalışan 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalıdır.
  • Proje kapsamında destek alacak işverenler, en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalıdır.

İşçinin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

  • İstihdam edilecek kadın işçi en az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır. İşe girişi 21.02.2022 den sonra yapılmalıdır.
  • İlave olarak eişe alınan kadın işçi, kadın işverenin birinci derece yakını olmamalıdır.
  • İlave olarak işe alınan kadın işçi kendi sigortalığından dolayı aylık almıyor olmalıdır.

Destek Süresi Ne Kadar?

Destek süresi 20 aydır.

Başvuru işlemleri ve tüm süreçler için 
cananilhan@rotayd.com 
05426221132