Arge Merkezi Danışmanlığı

Ürün Kategorileri

Arge Merkezi Danışmanlığı

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir.

Ar-Ge ve Tasarım destekleri, kimi zaman işletmeye fon girişi, kimi zaman ise işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir. Ülkemizde sürekli bir şekilde gelişen ve ülke sisteminin temel taşları için yapılanmayı hedefleyen (fikirden üretime ve satışa kadar) en yoğun teşvik kanalı Ar-Ge / Tasarım teşvik ve destekleridir.

ARGE FAALİYETLERİ UYGUNLUK ANALİZİ
*Ar-Ge Merkezi mi Kurmalıyım?
*Tasarım Merkezi mi olmalıyım?
*Teknopark Benim İçin Daha mı Uygun?
*Hangi Projelerimi Nerede Yapmalıyım?
*Faydalanabileceğim Fon Programları Nelerdir?
*Teknoyatırım Programı
*Yatırım Teşvik Belgesi
*Üretime Yönelik Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?
Tüm bunların cevaplarının teknik ve mali açıdan değerlendirilerek rotanızın belirlenmesi.

ARGE KANUNLARI VE UYGULANMALARI
Ar-Ge yapan firmaların Ar-Ge ve uygulamalarının hangi kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve her kanunun farkı uygulamaları mevcuttur. Bu kapsamda firmaların analiz edilerek, hangi kanundan faydalanmaları gerektiği, ilgili kanunun sağladığı avantajlar kapsamı değerlendirilmektedir.

AR-GE İŞLEMLERİNİNİ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE MALİ TABLO UYGULAMALARI
Ar-Ge’nin muhasebe işlemlerine girmeden önce muhasebeleştirme ve mali tablo sistemlerine göre; nelerin araştırma geliştirme olduğunu, hangi giderlerin Ar-Ge kapsamında değerlendirildiği, firmanın yapısına ve hangi kanun kapsamında Ar-Ge desteklerinin ne şeklide yorumlanması konularını incelenmesidir.
Ar-Ge işlemlerinin uygulanması açısından öncelikle Ar-Ge’nin yapılış amacını ve sonuçlarını bilmemiz gerekmektedir. Bu verilere göre muhasebe, mali tablo ve vergi uygulamaları en çok etkileyen konu aktifleştirilmedir. Firmalar için bu hususlara göre değerlendirme ve uygulama yönetimi yapılmaktadır.

AR-GE YE SAĞLANAN DESTEK VE TEŞVİKLER
Ar-Ge projeleri için fikir geliştirmek; Ar-Ge çalışmaları için yol haritası oluşturmak
Ar-Ge proje planlarını oluşturmak, ilgili süreçleri yönetmek
Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili başvuru süreçlerini yönetmek
Teknopark ve Ar-Ge Merkezi başvuruları ile ilgili danışmanlık vermek, ilgili süreçleri yönetmek

AR-GE REFORM PAKETİ UYARLAMA HİZMETİ
*Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
*Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
*Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
*Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
*Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
*Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
*Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
*Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi