Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ürün Kategorileri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlamaktadır.
Destekler ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviyede verilmektedir.

A - İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:

• UR-GE Desteği 
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 

B - Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler;

• Pazar Araştırması, 
• Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği 
• Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 
• Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri 
• İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği 
• Yurt Dışı Fuar Desteği 

C - Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizmaları bulunmakta olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

• Marka-Turquality Desteği 
• Tasarım Desteği