İstihdam Teşvikleri

Ürün Kategorileri

İstihdam Teşvikleri

SGK Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanlarının takibi önem taşımaktadır. Rotayd olarak mevcut durumda yararlanma imkanı olup da yararlanmadığınız sigorta prim teşviklerinin analizini yapıyor ve teşviklerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Uzman kadrosuyla Rotayd ; Devlet Destek ve Teşviklerinde geliştirmiş olduğu özel yazılımı ve yaptığı danışmanlık ile firmanıza hiçbir operasyonel yük getirmeden %100 başarı ile hatasız olarak hakkınız olan desteklerden maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlar, finansal kaynaklar yaratır ve bütçelerinizde önemli tasarruf tutarları kazandırır.
Bahse konu istihdam teşviklerinin bazılarında İşveren Maliyetlerini oluşturan SGK Prim kalemlerinde işveren hissesine denk gelen tutarların tamamı, bazılarında ise Asgari Ücret Maliyetlerinin İşveren ve İşçi hissesine denk gelen tutarların tamamının ödenmemesi söz konusu olmaktadır. Hatasız, doğru ve yerinde kullanılarak uygulanan teşvikler sayesinde maliyet kalemlerindeki önemli tasarruflar anlık olarak bütçeye yansımaktadır.
Şirketinizle çalışmaya başlamadan önce sözleşmemizi firmanıza sunuyor, bizim hazırladığımız tüm bildirge ve yasal evraklarda Yasal sorumluluğu üzerimize alıyoruz.


SGK Teşvikleri

Tek seferlik değil, her zaman yanınızdayız.
Şirketinizle sözleşme imzalanmasına müteakip son 6 ayda kuruma verdiğiniz bildirgeler incelenip yararlamadığınız teşvikler varsa tamamı tarafımızca incelenip düzeltilecektir.
Geriye dönük SGK teşvik işlemlerinizin yapılmasından sonra aynı şekilde cari dönemde de destek teşviklerinizden faydalanmanızı sağlıyoruz.
Yasal değişiklikler ve yeni çıkan teşvikleri sürekli olarak takip eden deneyimli ekibimizle, sürekli olarak sizlere daha iyi hizmet sağlayabilmek için çalışmaktayız.
2020 yılı sonuna kadar devam etmekte olan 06111 sayılı kanunun yanı sıra, 7103, 25510, 16322, 46486, 56486, 66486 gibi birçok istihdam teşvikleri konusunda en azami seviyede faydalanmanızı sağlamaktayız.
İşe almayı planladığınız personelinizin Teşvik için uygun olup olmadığının kontrolü,
Kontrol sonucu işe alınacak personelin Teşvikten yararlanabilmesi için İşkur kaydının yapılması tarafımızca gerçekleştirilmektedir.


İŞKUR TEŞVİKLERİ:

Çalışan sayınızın %10 - %30 arası İş başı eğitim programından yararlanmanızı sağlıyoruz.
Her bir çalışan için 3 ay boyunca SGK Primi ve yaklaşık Asgari ücret düzeyinde ücret ödemesi İşkur tarafından karşılanmaktadır.
Süre sonunda ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi işkur tarafından karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)
En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayınızın % 30’una kadar katılımcı talep edebilirsiniz. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay uygulanacaktır.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.
Bu şekilde katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek