Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI
KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ayolarak belirlendi.
Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.
 Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

 

Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
Gider Adı Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri 100.000
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000
Tanıtım Giderleri 100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
Hizmet Alım Giderleri 100.000


Destek Programına Başvurmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.