Yurt Dışı Ofis Destekleri

Yurt Dışı Ofis Destekleri

Bu Destekten Yur dışında hali hazırda faaliyet gösteren veya açılacak olan yurt dışı birim (şirket, mağaza, depo, şube, daimi stand ve showroom) destek kapsamındadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket üç farklı durumda destekten yararlanabilir.

1) Yurt dışında kendi ünvan ve markasıyla satış yapmak amacıyla yurtdışı birim açılması
2) Yur dışında mal ticaretine aracılık yapmak amacıyla yurtdışı birim açılması
3) Bir şirketin veya sektörel dış ticaret şirketinin (SDŞ) yurtdışındaki bir firmaya temsilcilik/distribütörlük hakkı vermesi  Ayrıca, SDŞ’ler yurt dışında doğrudan pazarlama amaçlı yurt dışı birim açmaları durumunda desteklerden yararlanabilir.

Destek için birim sayısı ve süresi:                                                                              
Her bir şirket kira giderlerinden desteğe konu olan ilk ödeme belgesi itibari ile 4 yıldır. En fazla 15 birime kadar yararlandırılır.

Destek süresi: Kira desteğinin başlangıç tarihi destek verilen ilk aydır. Birimin desteği, destek verilen ilk aydan başlar ve 48 ay sonra biter.
Destek kapsamındaki birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.
Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.