Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hayata Geçiyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hayata Geçiyor

Sanayi Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını açıkladı. Cari açığı azaltmak, yatırım projelerini büyütmek için geliştirilen program ile Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinin tamamı kapsanacak ve uçtan uca destek sağlanacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunuyor. Teknlojiye , Ar-Ge’ye Yatırımın tam zamanı.

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Uygulama esasları tebliği  : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-7.htm
Öncelikli Ürünlerin Lİstesi Tebliği  :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-6.htm
Öncelikli Ürünlerin Lİstesi :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-6-1.pdf