KOSGEB den Dijitalleşme Desteği

KOSGEB den Dijitalleşme Desteği

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” ÇAĞRISI AÇILDI, SON BAŞVURU TARİHİ 2 MAYIS

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” ile 
2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” konusunda dijitalleşme proje konuları:

1          Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2          İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3          İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4          İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5          Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6          İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

DESTEK TUTARI
2019.01 için  işletme başına 300.000 TL’ye kadar % 60 hibe oranlı geri ödemesiz, 350.000 TL’ye kadar kredili  toplam 650.000 TL’ye ,
2019.02  300.000 TL’ye kadar hibe, 700.000 TL’ye kadar geri kredili olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

BAŞVURU FORMU DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•          Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sisteme girilmesi.
•          Sahip olduğu belgelerin ve yazılım lisanslarının sisteme yüklenmesi.
•          Finansal-Çalışan bilgileri kısmındaki verilerin, Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki verilerle örtüşmesi,
•          Proje çıktılarının daha net, somut ve niceliksel olarak ifade edilmesi.
•          KDV hariç tahmini bedeli 50.000 TL ve üzeri kalemlere ait olarak sisteme en az 3 adet proforma faturanın girilmesi,
•          Talep edilen makine/teçhizat ve hizmetlere dair tanıtım dokümanlarının  sisteme yüklenmesi.
•          Talep edilen makine ve teçhizatın asgari özellikleri ile proforma faturada belirtilen asgari özelliklerin birbiriyle örtüşmesi.