İşverenlere Teşvik Müjdesi

İşverenlere Teşvik Müjdesi

İşverenlere Teşvik Müjdesi


(22 Şubat 2019 ,4447 sayılı kanun geçici 19.madde ek)

Teşvik Şartları :
Çalışanın 01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınması, - 2018 yılı Ocak – Aralık ayları dönemindeki sigortalı sayısına ilave olarak alınması, - İşe alınan sigortalının işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere 9 aylık sürede iş sözleşmesi fehedilmeksizin çalıştırılması gerekmektedir.

Destek Tutarı :
3 aylık süre boyunca SGK primi ödenmeyecek, - 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene destek olarak sağlanacak, - Sağlanacak destek tutarı İşverenin SGK borçlarına mahsup yapılacak olup, işverene nakden ödenmeyecektir.